سیستم ها و تجهیزات چند رسانه ای -سیستم های خانگی چند رسانه ای -واژه نامه دستگاههای خانگی
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.