سیم های رسانای هوائی از جنس آلیاژ آلومینیوم ،منیزیم و سیلیکون
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.