فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی الگوریتم های رمز نگاری-قسمت چهارم-رمز گذاری جریانی
دانلود آخرين استاندارد ايران

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.